Przejdź do treści
Strona główna » Ryby występujące w Polsce

Ryby występujące w Polsce

  W Polsce występują ryby żyjące w wodach rzek i jezior. Są wśród nich ryby znane i popularne, ale też i takie, o których słyszało poza ichtiologami bardzo mało osób.

  Ryby występujące w Polsce to między innymi pstrąg potokowy. Można je spotkać między innymi w górskich rzekach (Dunajec) i potokach. Są to duże ryby drapieżne z charakterystycznymi czerwonymi lub ciemnymi plamkami na ich bokach. Takie kolory dobrze sprawdzają się w roli kamuflażu. Pstrągi to wyśmienici i jednocześnie wytrzymali pływacy. Potrafią płynąć przez wiele kilometrów z prądem rzeki napotykając przy okazji na liczne przeszkody. Żywią się ślimakami, chruścikami, owadami lub żabami. Pstrągi to ryby występujące w Polsce głównie w górskich rzekach i potokach, sporadycznie obserwowano je także w rzekach na obszarach nizinnych. Były to jednak tylko rzeki o bystrym nurcie, zimnej i bardzo czystej wodzie. Inne interesujące ryby występujące w Polsce w górskich rzekach to strzeble, ślizy i głowacze. Spośród nich najmniejsze są strzeble.

  Ryby występujące w Polsce zamieszkują rzeki i jeziora całego kraju. Na terenach podgórskich są to lipienie. Najczęściej lipienie spotkać można w rzekach przepływających przez Sudety oraz na Pomorzu. Sporadycznie lipienie można spotkać także w jeziorach. Lipienie należą do rodziny łososiowatych. Inne ryby występujące w Polsce to należące do rodziny karpiowatych brzany pospolite. Brzany pospolite w Polsce zamieszkują głównie dorzecze Wisły i Odry. Ryby występujące w Polsce mają swojego króla. Jest nim oczywiście sum – największa europejska ryba słodkowodna. Sumy to ryby długowieczne, osiągające czasem bardzo potężne wymiary. Złowienie suma jest marzeniem chyba wszystkich wędkarzy. Zaliczane są do ryb drapieżnych. W naszych rzekach żyją także szczupaki, okonie, leszcze, płocie. To najbardziej znane gatunki ryb żyjących w polskich rzekach. Z kolei płocie to ryby występujące najliczniej w naszym kraju.

  W polskich jeziorach, ale też w rzekach, żyją liny. Jeziora zamieszkałe przez liny są najczęściej płytkie i do tego mocno zarośnięte. Ich kolor uzależniony jest od stopnia czystości wód, w bardzo czystych wodach ryby te mają kolor zielonkawożółty, w wodach zanieczyszczonych ich kolor jest czarny. Do najbardziej wytrzymałych polskich ryb należą piskorze i karasie. Oba gatunki najlepiej czują się w akwenach z mulistym dnem. Karasie to ryby wyjątkowo mało wybredne, jeśli chodzi o rodzaj wód. Nierzadko karasie spotyka się nawet w gliniankach.

  Na całym świecie żyje tysiące gatunków ryb. Liczba ryb żyjących w polskich rzekach i jeziorach jest oczywiście mniejsza. Oprócz wymienionych wyżej ryb polskie rzeki i jeziora zamieszkują drapieżne bolenie, srebrzyste klenie, sandacze i wiele, wiele innych. Część z żyjących w Polsce ryb objętych zostało ochroną. Do ryb, które objęte zostały ochroną należy między innymi występujący w dorzeczu Wisły i Odry kiełb białopłetwy. To ryba z rodziny karpiowatych żyjąca w Wiśle i Odrze. Kiełb białopłetwy objęty został ścisłą ochroną gatunkową.

  Dodaj komentarz